Spool++ je nástroj určený pre koncových užívateľov systémov IBM iSeries (AS/400), ktorí pracujú s tlačovými zostavami v prostredí Windows. Užívatelia systémov IBM iSeries (AS/400) veľmi dobre poznajú problémy, ktoré je potrebné prekonať pri prezeraní a tlačení zostáv na klientskej stanici pracujúcej pod operačným systémom Windows. Vyskytujú sa problémy s nastavením tlače, dĺžky strany, okrajov, zmeny fontov atd. Pri exporte tlačových zostáv do prostredia Windows hrozí navyše strata príslušných atribútov zostavy, pričom je potrebné spomenúť zdĺhavý a nešikovný prenos dát. Spool++ je produkt, ktorý tieto problémy rieši. Umožnuje prezeranie, vyhladávanie a úpravu tlačových zostáv presne podla potrieb užívateľa.

Realizácia v Leaf, Levice

Spool++ Leaf Levice
Tlačová zostava v grafickej šablóne pripravená na tlač.