Vytvorenie užívateľského rozhrania pre prepážkových pracovníkov banky, ktoré v maximálnej miere zjednoduší a zautomatizuje bežne vykonávané úkony v styku s klientami.

Sofistikované užívateľské rozhranie:

  • úlohovo orientované menu a obrazovky (wizards)
  • podpora rozhodovania a rýchlosti vybavovania
  • kontextový help

Riešenie v jazyku C# pod platformou .NET.

Realizácia v Dexia banka Slovensko a.s., Žilina

FrontEnd Dexia
Užívateľské rozhranie pre pracovníkov banky.